Güldem Temizlik

 
 
   

 

 

TÜRKİYE TARIMSAL FİNANS ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sektörün ve üreticinin sorunlarını ele almak, sektördeki tüm paydaşlarla bir arada çözüm önerileri geliştirmek ve bunları uygulamaya koymanın yollarını tartışmak amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca 11-12 Kasım 2017 tarihlerinde Antalya’da Tarımsal Finans Zirvesi düzenlendi.

Tarımsal Finans Zirvesi, 13 kamu kurumu, 6 üniversite,  odalar, birlikler ve kooperatiflerden oluşan 27 sivil toplum kuruluşu, 21 banka ve 5 sigorta şirketinin temsilcilerinden oluşan yaklaşık 150 kişilik bir uzmanlar grubunun katılımı ile gerçekleştirildi. Tarımsal Finans Zirvesine Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik ve Ankara İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Kılınç da iştirak etti.

Zirve, 11 Kasım 2017 tarihinde saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Durali Koçak’ın açılış konuşmaları ile devam etti. Ardından üreticilerden Bakanlığa sorun olarak iletilen başlıklar göz önüne alınarak bu konularda politika üretecek, somut öneriler ortaya koyacak şekilde oluşturulan çalışma grupları ile konular bazında oturumlara geçildi.

Bu gruplardan; 1. Grupta Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden Prof. Dr. Gökhan Özertan’ın moderatörlüğünde "Tarımsal Finansman ve Geleceği"; 2. Grupta Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümünden Prof. Dr. Erdoğan Güneş’in moderatörlüğünde"Tarımsal Finansman Kaynakları ve Geliştirilmesi"; 3. Grupta ise Hazine Müsteşarlığı, Müsteşar Yardımcısı Dr. Ahmet Genç’in moderatörlüğünde "Tarımsal Finansman ve Sigorta" konuları masaya yatırıldı ve görüşmeler iki gün süreyle devam etti.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Tarımsal Finansman ve Sigorta konulu grupta yer alarak düşüncelerini dile getirdi.

Tarımsal kredi kullanımında tarım sigortası ve hayat sigortası zorunluluğunun kaldırılması, desteklenen üretim modeliyle tarım sigortalarında uyumlaştırmanın yapılması,               Tarsim, sigorta şirketleri ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile çiftçilerde olan bilgi eksikliğinin giderilmesi ve hayvancılıkta sigorta priminin düşürülmesi gibi konuların görüşüldüğü toplantıda; kredi komisyonları konusuyla ilgili gerekli mercilerle görüşülmesi,    bankaların ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından talep edilen tarım sigortası dışındaki sigortaların yeniden gözden geçirilmesi, taşınır mal rehini konusunun işlevsel hale getirilmesi, kredi kullanım konusunda sigorta şirketinin seçme seçilme hakkının uygulanması, tarımsal sigorta sistemlerinin milli tarım projesi ile birlikte değerlendirilmesi konusunda Tarsim tarafından çalışma yapılması, Tarsim ve ÇKS ile eğitim programlarının devam ettirilmesi, ÇKS ye kayıtlı çiftçilere SMS gönderilmeye devam edilmesi, küçükbaş hayvancılıkta sürü sigortası için çalışma yapılması ve hayvancılık sektöründeki Sivil Toplum Kuruluşlarıyla iş birliğinin arttırılması gibi çözüm önerileri getirildi.

Güldem Temizlik

 
Copyright © 2018 Şırnak İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği. Her hakkı saklıdır.
A: Bahçelievler Mahallesi Cizre Caddesi Altan Apt. Kat:1 No:8  Merkez/Şırnak
Tel    : 0 (486) 216 41 49
Gsm : 0 (546) 603 35 77

Tasarım Faruk Güneş